frnl

Kwaliteitscharter

De door ons voorgestelde aannemers hebben allen ons kwaliteitscharter ondertekend...

Het charter is het engagement van elke aannemer te beantwoorden aan de vereisten van dit charter.

 FinanciĆ«n en Verzekering

De aannemer bezorgt ons

 • zijn laatste balansen,
 • het betalingsbewijs van zijn verzekeringspolis,
 • het bewijs dat hij geen achterstanden heeft in sociale bijdrage,
 • mandateert ons bij zijn boekhouder.

en

 • stelt alle werknemers officieel te werk,
 • volgt alle veiligheidsvoorschriften

 Termijnen

De aannemer verbindt zich ertoe zijn bestek op te stellen, binnen de 10 dagen na het bezoek op de werf.

De start en einddatum liggen contractueeel vast, alsook de prijs van het bestek.

 Kwaliteit

De aannemer verbindt er zich toe over de nodige competenties te beschikken om de werken uit te voeren volgens de regels van de kunst met in achtname van alle actuele normen.

 Professionalisme

Als echte professional stelt elke aannemer de meest geschikte oplossing voor en staat de klant bij in de materiaalkeuzes.

 Engagement

Wij vragen onze aannemers het volgende strikt na te leven:

 • een gedetailleerd bestek op te stellen
 • geen meerprijzen aan te rekenen voor wat zichtbaar, meetbaar en gevraagd is
 • de overeengekomen uitvoeringstermijnen
 • een propere werf 's avonds achter te laten
 • eventuele meerprijzen voor te leggen ter goedkeuring aan de bouwheer
 • gedetailleerde facturen bezorgen
Contacteer ons
Vraag een offerte
Verstuur